Piranga Roja

Piranga rubra

Piranga Escarlata

Piranga olivacea

Piranga Encinera

Piranga flava

Piranga Capucha Roja

Piranga ludoviciana

Scarlet Tanager

Piranga olivacea

Summer Tanager

Piranga rubra

Hepatic Tanager

Piranga flava

Western Tanager

Piranga ludoviciana